Rekenhulpen - Hypotheek

Actuele hypotheekrente - Bron: Homefinance

Als u een hypotheek afsluit doet u dat voor een kortere of langere tijd. Een van de belangrijkste factoren voor uw netto woonlasten is de hoogte van de rente. Maar op het moment dat u uw hypotheek afsluit weten u noch wij wat de rente in de komende 10, 20 of 30 jaar gaat doen.

De rente is het prijskaartje van de hypotheeklening en de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van:

  • De actuele rentestand en de rente-ontwikkeling op de markt
  • Hypotheeklening versus waarde van uw woning
  • Nieuwbouw of bestaande bouw
  • De wijze waarop u gaat aflossen
  • De duur van de rentevaste periode
  • Het wel of niet kunnen krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen: hoeveel risico wil ik lopen met een bepaalde rentevariant. Hypotheekhulp.nl maakt het u duidelijk!

Onderstaand vindt u de actuele renteoverzichten met de 10 scherpste aanbiedingen. In veel gevallen kan een nóg scherpere rente worden aangeboden. Het loont dus altijd de moeite om bij ons kantoor te informeren.

 

 

De bijleenregeling geldt als u uw huis verkoopt, en u geld overhoudt nadat u de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.

 

 

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd.

U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u op of voor 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Dan hoeft u dit bedrag niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen.

Hebt u een lening die u niet annuïtair aflost? En wilt u weten of u recht hebt op renteaftrek voor deze lening? Gebruik dan deze rekenhulp om uw eigenwoningschuld op 31 december 2013 vast te stellen.

De rekenhulp berekent het deel van uw eigenwoningschuld dat u niet verplicht hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen.

 

 

Vanaf 2023 moeten alle huiseigenaren genoegen nemen met een hypotheekrenteaftrek van maximaal 37%. Daar staat tegenover dat het eigenwoningforfait in 2023 waarschijnlijk zal zijn verlaagd met 0,25 procentpunt (afhankelijk van de ontwikkeling van de woningprijzen). Hierdoor wordt het aftrekbare deel van de hypotheekrente juist hoger. Het netto-effect hangt af van de hoogte van de hypotheek.

Belastbaar inkomen tot € 20.400,00

Huiseigenaren met een belastbaar inkomen tot € 20.400,00 zien hun hypotheekrenteaftrek vanaf 2019 toenemen met 0,10 procentpunt per jaar. Zij worden zo dus gecompenseerd voor dezelfde stijging van hun belastingtarief (van 36,55% naar 36,65%). 

Belastbaar inkomen van € 20.400,00 tot € 68.500,00

Voor deze inkomensgroep daalt de aftrek volgend jaar met 2,75 procentpunt, omdat het belastingtarief met hetzelfde percentage daalt. Dat gaat naar 38,1%. Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt en een inkomen geniet van maximaal € 34.300,00, krijgt door de afname van het tarief met 2,75 procentpunt nog maar 20,2% aftrek.

Belastbaar inkomen van meer dan € 68.500,00

Voor de hoogste inkomens wordt de hypotheekrenteaftrek al sinds 2014 verlaagd. Sinds dat jaar daalt de maximale aftrek jaarlijks met 0,5 procentpunt voor huiseigenaren in het hoogste tarief van 52%. De geleidelijke stapjes van 0,5% maken plaats voor een zes keer zo snelle afbouw in de jaren 2020 tot en met 2023: de aftrek gaat dan jaarlijks met 3 procentpunt omlaag.

Vanaf 2023 blijft het maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek op 37. De afbouw geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor andere aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de kosten van de hypotheekadviseur en erfpachtcanon.

Toekomst van de aftrek

De hypotheekrenteaftrek stamt uit 1893 en viert dit jaar dus zijn 125e verjaardag. Vanaf 2011 is de overheid de aftrek steeds verder gaan beperken, resulterend in een maximumtarief van 37% in 2023. Vanaf 2019 komt er ook een eigenhuistaks voor mensen van wie het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning.

Door alle wijzigingen zijn de fiscale regels rond de eigen woning inmiddels zo ingewikkeld geworden, dat steeds minder mensen ze kunnen doorgronden. De hulp van een expert zal dus zeker blijven bestaan.