Rekenhulpen - Hypotheek

Vanaf 2023 moeten alle huiseigenaren genoegen nemen met een hypotheekrenteaftrek van maximaal 37%. Daar staat tegenover dat het eigenwoningforfait in 2023 waarschijnlijk zal zijn verlaagd met 0,25 procentpunt (afhankelijk van de ontwikkeling van de woningprijzen). Hierdoor wordt het aftrekbare deel van de hypotheekrente juist hoger. Het netto-effect hangt af van de hoogte van de hypotheek.

Belastbaar inkomen tot € 20.400,00

Huiseigenaren met een belastbaar inkomen tot € 20.400,00 zien hun hypotheekrenteaftrek vanaf 2019 toenemen met 0,10 procentpunt per jaar. Zij worden zo dus gecompenseerd voor dezelfde stijging van hun belastingtarief (van 36,55% naar 36,65%). 

Belastbaar inkomen van € 20.400,00 tot € 68.500,00

Voor deze inkomensgroep daalt de aftrek volgend jaar met 2,75 procentpunt, omdat het belastingtarief met hetzelfde percentage daalt. Dat gaat naar 38,1%. Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt en een inkomen geniet van maximaal € 34.300,00, krijgt door de afname van het tarief met 2,75 procentpunt nog maar 20,2% aftrek.

Belastbaar inkomen van meer dan € 68.500,00

Voor de hoogste inkomens wordt de hypotheekrenteaftrek al sinds 2014 verlaagd. Sinds dat jaar daalt de maximale aftrek jaarlijks met 0,5 procentpunt voor huiseigenaren in het hoogste tarief van 52%. De geleidelijke stapjes van 0,5% maken plaats voor een zes keer zo snelle afbouw in de jaren 2020 tot en met 2023: de aftrek gaat dan jaarlijks met 3 procentpunt omlaag.

Vanaf 2023 blijft het maximale percentage van de hypotheekrenteaftrek op 37. De afbouw geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor andere aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de kosten van de hypotheekadviseur en erfpachtcanon.

Toekomst van de aftrek

De hypotheekrenteaftrek stamt uit 1893 en viert dit jaar dus zijn 125e verjaardag. Vanaf 2011 is de overheid de aftrek steeds verder gaan beperken, resulterend in een maximumtarief van 37% in 2023. Vanaf 2019 komt er ook een eigenhuistaks voor mensen van wie het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning.

Door alle wijzigingen zijn de fiscale regels rond de eigen woning inmiddels zo ingewikkeld geworden, dat steeds minder mensen ze kunnen doorgronden. De hulp van een expert zal dus zeker blijven bestaan.

De bijleenregeling geldt als je je huis verkoopt, en je geld overhoudt nadat je de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling zie je wat in jouw situatie de fiscale gevolgen zijn.

 

 

Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan het bedrag van uw hypotheek of lening. Maar uw eigenwoningschuld kan ook lager zijn dan het bedrag van uw hypotheek of lening. Bijvoorbeeld als u eerder een woning hebt verkocht met overwaarde, of als u een schenking voor die woning hebt ontvangen.

 

 

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst in je belastingaangifte bij je inkomen telt. Maar alleen als je een koopwoning hebt die je hoofdverblijf is. Met deze rekenhulp kun je zelf het bedrag berekenen.