Rekenmodulen Sparen & Beleggen

1 - Wat is mijn eindkapitaal? (opbouw)

Je wilt weten wat jouw eindkapitaal over 10, 15, 20 of 30 jaar zal zijn als je maandelijks een bedrag spaart of eenmalig een bedrag inlegt. Je kunt met deze rekenmodule ook het verschil bij twee verschillende rendementen berekenen.

Waarmee wordt gerekend?

Bij de berekening wordt rekening gehouden met onderstaande invoergegevens:

  • Startkapitaal
  • Maandelijkse inleg
  • Jaarlijks rendement 1
  • Jaarlijks rendement 2
Start berekening

2 - Wat moet ik éénmalig of maandelijks inleggen om het doelkapitaal wat ik nodig heb bij elkaar te sparen? (opbouw)

Jouw doel kan zijn dat je over een aantal jaar een toercaravan wilt kunnen kopen met een waarde van stel € 10.000,00. Met deze rekenmodule bereken je hoeveel je dan per maand moet sparen of eenmalig moet inleggen.

Waarmee wordt gerekend?

Bij de berekening wordt rekening gehouden met onderstaande invoergegevens:

  • Doelkapitaal
  • Looptijd
  • Jaarlijks rendement
  • Inflatiepercentage
Start hier de berekening

3 - Wat is mijn eindkapitaal bij verschillende rendementen (opbouw)

Het rendement op een spaarrekening is veelal lager dan het rendement op een beleggingsrekening. Het is daarom interessant om te weten wat het verschil in eindkapitaal kan zijn. Met deze rekenmodule bereken je welk eindkapitaal je mag verwachten bij verschillende rendementen.

Waarmee wordt er gerekend?

In bewerking

4 - Wat is mijn extra spaarkapitaal als ik wacht met uitkeren? (uitstel)

Je kunt er voor kiezen om dóór te sparen. Het beschikbare kapitaal stort je dan door op een nieuwe polis/rekening. Met deze rekenmodule bereken je welk extra eindkapitaal je mag verwachten.

Waarmee wordt er gerekend?

In bewerking

5 - Wat is mijn extra eindkapitaal bij verschillende rendementen (uitstel)

Heb je je eindkapitaal bereikt, dan kun je er voor kiezen om de uitkering(en) uit te stellen. Het beschikbare kapitaal stort je dan door op een nieuwe polis/rekening. Met deze rekenmodule bereken je welk extra eindkapitaal je mag verwachten bij verschillende rendementen.

Waarmee wordt er gerekend?

6 - Hoe hoog moet het benodigd eindkapitaal zijn bij een maandelijkse opname X? (uitkering)

Als je weet hoe hoog de maandelijkse onttrekking is en je weet de duur van de onttrekking, kun je met deze rekenmodule berekenen welk kapitaal daarvoor benodigd is.

Waarmee wordt er gerekend?

In bewerking

7 - Hoe láng kan ik een maandbedrag X opnemen van het beschikbaar kapitaal? (uitkering)

Als je weet hoe hoog de maandelijkse opname moet zijn en je weet over welk kapitaal je beschikt, kun je met deze rekenmodule uitrekenen hoeveel maanden je die opname kunt financieren.

Waarmee wordt er gerekend?

In bewerking

8 - Hoe hóóg is de maandelijkse onttrekking die ik kan financieren met het beschikbaar kapitaal? (uitkering)

Als je weet hoeveel maanden je een bedrag wilt onttrekken en je weet de hoogte van het beschikbare kapitaal, dan kun je met deze rekenmodule berekenen hoe hoog het maandbedrag kan zijn.

Waarmee wordt er gerekend?

In bewerking

Wat is mijn risicoprofiel bij beleggen?